UndervisningBurnoutBOIT ProjektDownloadsKontakt
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation orpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Information om undervisningen

Oversigt over undervisningsforløbet

BOIT undervisningskonceptet er baseret på fire workshop-moduler. Hvert enkelt modul kan nemt tilpasses til deltagernes behov, såvel som til deres viden og erfaring.

Workshop 1

Definitioner, risici og virkninger

Læringsmål for workshop 1

 • Forståelse for udbrændthedsprocessen.
 • Etablering af en fælles definition af udbrændthed.
 • Genkende generelle tegn og signaler på udbrændthed og forstå forskellen mellem stress og depression.
 • Grundlæggende forståelse for virkningen af udbrændthed med hensyn til:
  • Generel adfærd på arbejdspladsen.
  • Ændringer i teamets adfærd.
  • Omkostninger og andre påvirkninger i organisationen.
 • Forståelse for privatlivets rolle og dets indvirkning på risikoen for udbrændthed.
 • Indsigt i målgruppen og i erhverv med højere risiko for udbrændthed.

Workshop 2

Tegn, signaler og faser

Læringsmål for workshop 2

 • Typiske tegn på udbrændthed.
 • Forståelse for ens eget ansvar når tegn på udbrændthed forekommer.

Workshop 3

Indgriben og forebyggelsesstrategier

Lærings mål for workshop 3

 • Kendskab til forskellige strategier for indgriben og forebyggelse.
 • Erkendelse af mulige områder hvor der kan foretages ændringer på det organisatoriske niveau.
 • Overførsel af viden i henhold til ens egen situation.
 • Afklaring af mulighederne for hver enkelt deltager (herunder planlægningsværktøj til forandringsprocesser).

Workshop 4

Organisationsrelateret udvikling og forslag til forandring.

 • Manifestation af viden
 • Refleksion over forandringer der foreløbigt er gennemført i organisationen.

Metode:

Undervisningskonceptet er en blanding af face-to-face undervisning og informationer leveret via en netbaseret læringsplatform.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Århus social- og sundhedsskole
Niels Christian F. Vestergaard
Olof Palmes alle 35
8200 Aarhus
Denmark
Tel: ++45 87412651
E-Mail: sskancv@sosuaarhus.dk
www.sosuaarhus-international.com

Bodil Mygind Madsen
Olof Palmes Alle 35
8200 Aarhus N
Denmark
Tel: +45 2326 1290
E-mail: sskabmm@sosuaarhus.dk
www.sosuaarhus-international.com