UndervisningBurnoutBOIT ProjektDownloadsKontakt
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation orpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Konference

Konferenceprogram

 

ARBEJDSSUNDHED - Revurder en sund organisation

  • En konference om forebyggelse af udbrændthed
  • 14.12. 2011 i Seeburg (Niedersachsen), Tyskland

Emnet udbrændthed får mere og mere betydning i en præstationsorienteret verden. Den subtile udbrændthedsproces er alt for ofte kun erkendt i dens sene stadier og udbrændthed er en langvarig alvorlig sygdom, som resulterer i øget fravær og øgede omkostninger.

Inden for rammerne af det EU- finansierede projekt BOIT (Burnout Intervention Training - Undervisning i forebyggelse af udbrændthed), har et team bestående af personer fra 6 lande (Østrig, Tyskland, Danmark, Italien, Rumænien og England) udviklet et undervisningskoncept, der skal informere og bevidstgøre ledere og teamledere om emnet udbrændthed, samt give dem færdigheder i at foretage de nødvendige ændringer for at opdage udbrændthed på et tidligt stadie.

Undervisningskonceptet vil blive præsenteret på konferencen sammen med erfaringerne fra de deltagende lande og der vil være mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med de europæiske projektpartnere.  
Et detaljeret program for konferencen kan downloades her inden længe.
Hvis du ønsker yderligere informationer eller du ønsker at tilmelde dig til konferencen så send en mail til:

twehr@bupnet.de