UndervisningBurnoutBOIT ProjektDownloadsKontakt
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation orpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Baggrund test

Den europæiske undersøgelse af arbejdsforhold (European Working Conditions Survey) understreger, at omfanget af erhvervsrelaterede sygdomme, der er forbundet med psykisk stress, er stigende i EU-medlemslandene. BOIT projektet fokuserer på syndromet udbrændthed, en erhvervsrelateret lidelse, som er kendetegnet af følelsesmæssig, mental og psykologisk udmattelse.

Målet med projektet er at gøre ledelsen bekendt med emnet udbrændthed for at forebygge arbejdssituationer, der kan medføre stress. Ledere (især på mellemniveauet så som teamledere, projektledere, osv.) vil blive uddannet til at kunne genkende symptomer på udbrændthed hos deres ansatte på et tidligt stadie samt til at kunne reagere hensigtsmæssigt på det.