TrainingBurnoutProiectul BOITDescărcări Contact
  Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.<0}
  Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

  Contact

  România
  Universitatea din Oradea
  Cristina Zdrehuș
  Universitatii 1
  410088 Oradea
  Tel: ++40 259408113
  E-Mail: criszdrehus@yahoo.com
  www.uoradea.ro