UndervisningBurnoutBOIT ProjektDownloadsKontakt
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation orpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Undervisning

Undervisning

Fastholdelse af et sundt og motiveret personale er afgørende for ledere og teamledere i forhold til at sikre en bæredygtig produktivitet og konkurrencefordele. At beskæftige sig med udbrændthed er et stort problem for ledere over hele Europa, men hvad betyder det egentligt at være ’udbrændt?’

Hvad er udbrændthed?

Udbrændthed er en reel sygdom, som ikke er et samme som stress og som berører flere og flere mennesker i arbejdsmiljøer, hvor presset på medarbejderen er voksende. Øgede psykiske krav resulterer i større fravær og højere personaleomsætning, hvilket fører til højere omkostninger og ineffektivitet, der igen påvirker produktion, resultaterne og den samlede præsentation både individuelt, i teams og på tværs af organisationen.

Forskning viser, at udbrændthed ikke bliver indberettet af medarbejdere, der, i et miljø med økonomisk usikkerhed, har længere arbejdstider, påtager sig mere ansvar og sætter deres helbred på spil og derfor går på kompromis med deres muligheder for at bidrage effektivt til organisationens mål.  

BOIT projektets koncept går ud på at behandle udbrændthed som en proces, der kan identificeres, forebygges og stoppes af ledere og teamledere.

Målrettet undervisning

Selvom der allerede udbydes mange kurser, der beskæftiger sig med emner som “balancen mellem arbejde og liv” og “et stressfrit liv”, har der hidtil ikke eksisteret et undervisningsforløb specielt til ledere med medarbejdere, der har risiko for udbrændthed på arbejdspladsen.   

BOIT konceptet er specifikt rettet mod ledere, teamledere og andre mellemledere fra forskellige sektorer og det gør hver enkelt mere følsom overfor - og mere bevidst om - udbrændthed. Konceptet opmuntrer lederne til at påtage sig et større ansvar for trivsel blandt deres ansatte, når det kommet til arbejdsrelaterede sygdomme såsom udbrændthed.

Med ledere og teamledere i tankerne tilbyder BOIT en fleksibel og modulopbygget undervisning med en ”blended-learning” tilgang: En kombination af face-to-face workshopper og en netbaseret læringsplatform. En struktur der kan tilpasses deltagernes tidsplaner og krav med et materiale, der kan studeres, når og hvor deltagerne har tid.

Virkningerne af BOIT undervisningsforløbet

Ved hjælp fra BOIT undervisning af ledere og teamledere opfordres denne målgruppe til at udvikle en større bevidsthed om arbejdsvilkår, der kan føre til udbrændthed blandt deres medarbejdere. BOIT tilgangen er desuden at opfordre dem til at anvende strategier for at forebygge eller gribe ind over for udbrændthed, før det bliver for alvorligt.

Vi tror på, at udbredt brug af BOIT konceptet på tværs af forskellige sektorer vil begrænse de personlige skader ved udbrændthed og hjælpe med at minimere de økonomiske omkostninger forbundet med udbrændthed.