TrainingBurnoutProiectul BOITDescărcări Contact
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.<0}
Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Training

Este crucial pentru manageri și coordonatori de echipe să mențină forța de muncă snănătoasă și motivată pentru a garanta productivitate sustenabilă și avantaj competitiv. Să facă față burnout-ului este o problemă majoră pentru manageri în toată Comunitatea Europeană, dar ce înseamnă, de fapt, să fii "burn-out" (ars-complet / epuizat complet)?

CE ESTE BURNOUT?

Burnout este o boală reală, distinctă de "stres", afectând tot mai multă lume în medii de muncă în care presiunea mare este în creștere. Cerințe psihologice sporite au ca rezultat absenteism mai accentuat și fluctuație mai mare, legate de costuri crescute și ineficiență, afectând ieșirile, intrările și performanțele globale ale indivizilor, echipelor, organizațiilor.

Cercetările indică faptul că Burnout este sub-raportat de angajați, care, într-un climat de nesiguranță economică, lucrează mai multe ore, asumându-și  mai multe responsabilități,  punându-și în pericol sănătatea, ceea ce compromite abilitatea lor de a contribui efectiv la obiectivele organizaționale.

Iată de ce, conceptul proiectului BOIT tratează Burnout ca un proces care poate fi identificat, prevenit și interceptat de manageri și coordonatori de echipe.

TRAINING ORIENTAT

Cu toate că există multe oferte de cursuri de formare care vizează teme ca: "balanța muncă - viață" și "viața eliberată de stres", pană acum nu a existat ceva conceput specific pentru superiorii persoanelor cu risc de Burnout la muncă.

Conceptul BOIT vizează în special managerii, coordonatorii echipelor și alți membri ai managementului mijlociu din diferite sectoare, făcându-i mai sensibili la, și mai conștienți de Burnout, încurajându-i să-și asume mai multă responsabilitate pentru bunăstarea angajaților atunci când întâlnesc boli legate de muncă, așa cum este Burnout.

Cu gândul la manageri și coordonatori de echipe, trainingul BOIT oferă o abordare flexibilă, modulară și individuală. O combinație de ateliere pentru învățarea de tip față în față și o platformă de învățare bazată pe computer oferă o structură care poate fi adaptată programelor și cerințelor participanților, cu material care poate fi studiat când și unde au participanții timp.

IMPACTUL BOIT

Cu ajutorul trainingului pentru manageri și coordonatori de echipe privind intervenția în situații de Burnout acest grup țintă este încurajat să dezvolte o mai bună conștientizare a condițiilor de muncă ce pot fi legate de Burnout, printre angajați. Abordarea BOIT este destinată să-i încurajeze, totodată, să aplice strategii pentru a preveni și a intercepta Burnout înainte ca acesta să devină prea serios.

Suntem convinși că implementarea extinsă a conceptului BOIT în diferite sectoare ale economiei va micșora efectele păguboase ale  Burnout asupra personalului și va ajuta minimizarea costurilor financiare asociate cu Burnout.